MEMBER GET MEMBER: CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN

MGM: Member Get Member

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

1. Chương trình MGM - Member Get Member là gì?

MGM là chương trình “HÀNG HIỆU GIÁ SỐC - TÍCH ĐIỂM ĐỔI QUÀ” được thực hiện bởi thương hiệu Pierre Cardin Shoes Vietnam. Đây là chương trình mang đến những ưu đãi và quyền lợi đặc biệt cho khách hàng và người được giới thiệu để mua hàng.

2. Chương trình được áp dụng trong thời gian bao lâu?

Chương trình áp dụng từ ngày 30/09/2020 đến 31/12/2020. Sau thời gian này, Mã Giới Thiệu, Điểm Tích Lũy và các yếu tố liên quan đến chương trình sẽ không còn giá trị sử dụng.

3. Làm thế nào để đăng ký tham gia chương trình?

Mỗi khách hàng khi đăng kí tham gia chương trình tại website: https://pierre-cardin.vn/ sẽ được cung cấp một tài khoản. Dùng tài khoản đăng nhập để nhận Link Giới Thiệu, gửi Link Giới Thiệu cho bạn bè, người thân tiến hành mua hàng. 

Sau mỗi giao dịch mua hàng thành công, quý khách sẽ nhận được Phiếu Mua Hàng trị giá 200.000 vnđ. Dùng Phiếu Mua Hàng khi mua hàng để nhận được ưu đãi. Mỗi khách hàng được cộng dồn tối đa 10 phiếu mua hàng.

4. Tham gia chương trình có những ưu đãi gì?

Chương trình gồm hai nhóm đối tượng tham gia: Người Giới Thiệu và Người Mua Hàng.

  • Đối với Người Giới Thiệu: Sau mỗi giao dịch mua hàng thành công với giá trị từ 1.000.000 (có sử dụng Link Giới Thiệu), quý khách sẽ nhận được 1 Phiếu Mua Hàng trị giá 200.000 vnđ. Mỗi Người Giới Thiệu được giới thiệu tối đa 10 người. Ưu đãi được áp dụng lên đến 2.000.000 vnđ.

  • Đối với Người Mua Hàng: Khi tiến hành mua hàng trực tuyến thông qua Link giới thiệu, quý khách sẽ nhận ngay mã giảm giá 50% cho toàn bộ các sản phẩm trong hệ thống Pierre Cardin Shoes. Lưu ý: Mã giảm giá chỉ áp dụng cho đơn hàng từ 1.000.000 vnđ.

5. Tôi có thể nhận ngay Phiếu Mua Hàng trị giá 200.000 vnd khi gửi Mã Giới Thiệu cho một người bạn hay không?

Quý khách nhận được 1 Phiếu Mua Hàng trị giá 200.000 vnđ ngay khi người được gửi Mã Giới Thiệu tiến hành giao dịch mua hàng thành công với giá trị đơn hàng từ 1.000.000vnđ. 

6. Tôi được giới thiệu tối đa bao nhiêu người?

Mỗi khách hàng khi tham gia chương trình chỉ được giới thiệu tối đa 50 người.

TÀI KHOẢN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

1. Làm thế nào để nhận được tài khoản tham gia chương trình?

Quý khách truy cập thông tin chương trình tại website: https://pierre-cardin.vn/. Làm theo hướng dẫn để tiến hành đăng ký tài khoản.

2. Tôi quên tài khoản đăng nhập, có thể lấy lại không?

Chủ tài khoản đăng ký tham gia chương trình dựa trên tài khoản Google, Facebook hoặc số điện thoại, thông qua mã OTP. Vì thế, mật khẩu có thể được khôi phục thông qua Google, Facebook, hoặc chủ tài khoản sẽ phải xác nhận để lấy lại mã OTP mà hệ thống gửi đến. Trong trường hợp chủ tài khoản không thể xác nhận bằng những các phương tiện kể trên, Pierre Cardin Paris Vietnam sẽ yêu cầu chủ tài khoản cung cấp những thông tin cá nhân, để có thể lấy lại mật khẩu tài khoản đăng nhập.

3. Tôi có thể chuyển tài khoản của tôi cho người khác hay không?

Mỗi người đăng ký tài khoản dựa trên thông tin cá nhân. Vì vậy, việc chuyển tài khoản phải thông qua việc xác nhận giữa các bên: bộ phận kỹ thuật Pierre Cardin Paris Vietnam, chủ tài khoản và đối tượng được chuyển tài khoản. Trong trường hợp xảy ra sơ xuất và tranh chấp giữa chủ tài khoản tự ý chuyển thông tin truy cập cá nhân cho người khác, Pierre Cardin Paris Vietnam sẽ không hỗ trợ và can thiệp trách nhiệm về mặt pháp lý.

THÔNG TIN PHIẾU MUA HÀNG

1. Làm thế nào để sử dụng Phiếu Mua Màng khi mua hàng?

Mỗi Phiếu Mua Hàng có giá trị tương ứng 200.000 vnđ. 

Khi tiến hành giao dịch mua hàng trực tuyến trên website của Pierre Cardin Paris Vietnam: https://pierre-cardin.vn/, Phiếu Mua Hàng của quý khách có thể áp dụng cho tất cả các sản phẩm thuộc thương hiệu Pierre Cardin Shoes. Áp dụng cho sản phẩm nguyên giá và sản phẩm khuyến mãi. Lưu ý, Phiếu Mua Hàng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

2. Làm thế nào để kiểm tra số lượng Phiếu Mua Hàng của mình?

Quý khách có thể kiểm tra Phiếu Mua Hàng của mình trên website https://pierre-cardin.vn/ thông qua tài khoản đăng kí tham gia chương trình.

3. Làm thế nào để thay đổi thông tin đăng ký tham gia chương trình của tôi?

Thông tin đăng ký của mỗi cá nhân tài khoản được ghi nhận vào mục lưu trữ hệ thống của Pierre Cardin Paris Vietnam và hiển thị với người dùng tại mục “Cài đặt”. Chủ tài khoản có thể thay đổi thông tin đăng ký tham gia chương trình tại phần “Cài đặt”.

4. Tôi có thể nhận được Phiếu Mua Hàng bằng những cách nào?

Quý khách sẽ nhận được 1 Phiếu Mua Hàng có giá trị 200.000 vnđ ngay khi người nhận được Mã Giới Thiệu từ quý khách tiến hành giao dịch mua hàng thành công với đơn hàng có giá trị từ 1.000.000 vnđ. Lưu ý, chỉ được cộng dồn tối đa 10 Phiếu Mua Hàng cho mỗi lần mua hàng, Phiếu Mua Hàng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

5. Tôi có thể mua những gì với Phiếu Mua Hàng?

Quý khách có thể dùng Phiếu Mua Hàng khi mua tất cả các sản phẩm của thương hiệu Pierre Cardin Shoes. Áp dụng cho sản phẩm nguyên giá và sản phẩm khuyến mãi. Lưu ý, điểm tích lũy không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

6. Tôi có thể sử dụng Phiếu Mua Hàng để mua các sản phẩm ưu đãi không?

Phiếu Mua Hàng có thể sử dụng để mua các sản phẩm đang được áp dụng khuyến mãi trong các chương trình khuyến mãi khác.

7. Phiếu Mua Hàng có thể quy đổi thành tiền mặt hay không?

Mỗi phiếu Mua Hàng có giá trị tương đương 200.000đ để giao dịch sản phẩm trên hệ thống mua hàng của Pierre Cardin Paris Vietnam, nhưng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

8. Tôi không kịp sử dụng Phiếu Mua Hàng trong thời gian diễn ra chương trình, có thể gia hạn thêm thời gian không?

Phiếu Mua Hàng chỉ có giá trị trong thời gian diễn ra chương trình từ ngày 30/09/2020 đến 31/12/2020. Sau thời gian này, Phiếu Mua Hàng không còn giá trị sử dụng.

9. Tôi được sử dụng tối đa bao nhiêu Phiếu Mua Hàng?

Mỗi khách hàng khi tham gia chương trình chỉ được sử dụng tối đa 10 Phiếu Mua Hàng.

 

(*) Tài nguyên và nội dung bài viết thuộc quyền sở hữu của Pierre Cardin Paris Vietnam

Đăng kí nhận tin